Центр колективного користування
«Ресурсний центр для грід- та хмарних технологій»
Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України
Обчислювальний грід-кластер

Запит на використання ресурсів

Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні наукових обчислень на кластері подають у письмовому вигляді на ім’я директора ІТФ лист від імені організації із запитом на використання комп’ютерних ресурсів.

У листі необхідно вказати:

  • тематику, в рамках якої виконуватимуться роботи;
  • керівника робіт;
  • орієнтовний обсяг процесорного часу;
  • перелік осіб, які будуть безпосереднє проводити обчислення.

Лист потрібно надіслати у від сканованому вигляді на e-mail і по можливості передати оригінал.

Після узгодження запиту  співробітники, які будуть безпосереднє проводити обчислення, заповнюють Реєстраційну форму користувача кластеру, та надсилають у від сканованому вигляді на вказаній e-mail .

Реєстраційну форму користувача кластеру можна завантажити за посиланням.

Користувачі наукових установ та організації НАН України, які входять до складу віртуальних організацій зареєстрованих в грід інфраструктури України, отримують доступ до обчислювальних ресурсів ЦКК без наданні  додаткових запитів.