Центр колективного користування
«Ресурсний центр для грід- та хмарних технологій»
Інституту теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України
Обчислювальний грід-кластер

Gromacs

Даний документ описує роботу з програмою для розрахунків Gromacs на кластері ІТФ.

Даний документ розрахований на користувачів кластеру Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАНУ, які мають досвід роботи з програмою Gromacs, і, таким чином, знайомі з її командами. Доступ до програми Gromacs можуть отримати лише користувачі кластеру ІТФ, за виключенням випадку, коли доступ до Gromacs відбувається через grid (див. відповідний розділ).

Користувачі, що не знайомі з програмою Gromacs, для набуття базових знань про неї можуть скористатися документацією на сайті розробника.

Зауваження та рекомендації щодо даного документу прохання надсилати за однією з адресс pelyh@grid.bitp.kiev.ua, alitovchenko@bitp.kiev.ua чи svistunov@bitp.kiev.ua.

Зміст

1. Загальні положення
2. Підготовка файлів для симуляції
3. Симуляція в однопроцесорному режимі
4. Розпаралелення симуляції на декілька процесорів за домопогою Intel MPI
5. Gromacs через grid
    5.1 Gromacs через grid у однопроцесорному режимі
    5.2 Gromacs через grid у багатопроцесорному режимі

На кластері Інституту теоретичної фізики встановлено Gromacs версії  5.0. Gromacs встановлено виключно на внутрішніх вузлах кластеру.

Готувати файли до симуляції користувач може вручну, зайшовши на будь-який внутрішній вузол кластеру. Власне ж симуляцію (команди mdrun та mdrun_mpi) слід запускати лише через систему PBSPro, як описано у відповідних розділах даного документу.

На кластері ІТФ Gromacs може проводити симуляцію як у звичайному режимі, використовуючи 1 процесор, так і у паралельному. Для розпаралелення процесів симуляції використовується команда mdrun_mpi.

Для того, щоб зробити усі необхідні дії, що передують симуляції (команди pbs2gmx, grompp і т.п.), слід зайти на будь-який внутрішній вузол кластеру (мають імена з a33 по a40) та виконати наступну команду:

. /opt/gromacs5/gromacs/bin/GMXRC

після чого користувачу стануть доступні усі команди Gromacs для виконання будь-яких дії перед власне симуляцією.

Наприклад:

[user@clusterui ~]$ ssh a33
[user@a28 ~]$ . /opt/gromacs5/gromacs/bin/GMXRC
[user@a28 ~]$ grompp

Для запуску симуляції користувачі повинні виконати наступні дії:

1. Підготувати вхідні файли та розмістити їх на вузлі clusterui.bitp.kiev.ua (бажано у своєму домашньому каталозі).

2. Завантажити спеціальний скрипт для запуску симуляції: http://clustermon.bitp.kiev.ua/upload/pbs_gromacs. Даний скрипт був створений саме для того, щоб полегшити користувачу відправку завдання на симуляцію через систему PBSPro. Він самостійно налаштовує усі необхідні змінні для запуску Gromacs на внутрішніх вузлах кластеру.

3. Налаштувати у скрипті pbs_gromacs параметри під свою задачу. Параметри, що підлягають налаштуванню, наступні.

a. #PBS -N pbs_gromacs

   -- ім'я задачі. Замість

pbs_gromacs

  можна вказати будь-яке інше ім'я, яким користувач хоче ідентифікувати свою задачу, або ж залишити без змін.

b. #PBS -l walltime=900:0:0

   -- час максимального перебування задачі на виконанні. Замість

900:0:0

  (години:хвилини:секунди) можна вказати інше значення, або ж залишити без змін.

c. #PBS -l mem=850m

   -- об'єм пам'яті, що необхідний задачі. Замість

850m

  (у мегабайтах) можна вказати інше значення, або ж залишити без змін.

d. FILE_NAME=testec.tpr

  -- ім'я вхідного файлу для симуляції. Слід обов'язково вказати ім'я файлу, що підготував користувач.

e. mdrun -s ${FILE_NAME} -o ${FILE}.trr -x ${FILE}.xtc -c ${FILE}.gro -e ${FILE}.edr -g ${FILE}.log -v

   -- даний рядок відповідає власне за симуляцію. Після завершення симуляції користувач отримує в поточній директорії 5 вихідних файлів (

trr

   ,

xtc

   і т.д.) з таким же ім'ям, яке мав вхідний файл. Якщо користувачу потрібні не всі перераховані в параметрах вихідні файли, слід видалити непотрібні з даного рядка. Користувач також може задати будь-які додаткові параметри команди

mdrun

  .
   Слід також зазначити, що, якщо користувач бажає бути в курсі, який етап проходить симуляція та коли вона завершиться, існує можливість отримувати вивід команди

mdrun

   в реальному часі. Для цього слід додати у кінець вищевказаного рядка наступне:2>&1 | tee ./current.status

   Внаслідок цього у поточній директорії після запуску задачі з'явиться файл

current.status

   , до якого буде заноситись увесь вивід команди

mdrun

   . Для перегляду поточного кроку симуляції слід використовувати командуtail current.status

4. Запустити скрипт на виконання командою

qsub pbs_gromacs

Для запуску симуляції у паралельному режимі через Intel MPI користувачі повинні виконати наступні дії:

1. Підготувати вхідні файли та розмістити їх на вузлі clusterui.bitp.kiev.ua (бажано у своєму домашньому каталозі).

2. Завантажити спеціальний скрипт для запуску симуляції: http://clustermon.bitp.kiev.ua/upload/pbs_gromacs_mpi. Даний скрипт був створений саме для того, щоб полегшити користувачу відправку завдання на паралельну симуляцію через систему PBSPro. Він самостійно налаштовує усі необхідні змінні для запуску Gromacs через MPI на внутрішніх вузлах кластеру.

3. Налаштувати у скрипті pbs_gromacs_mpi параметри під свою задачу. Параметри, що підлягають налаштуванню, наступні.

a. #PBS -N pbs_gromacs_mpi

   -- ім'я задачі. Замість

pbs_gromacs_mpi

  можна вказати будь-яке інше ім'я, яким користувач хоче ідентифікувати свою задачу, або ж залишити без змін.

b. #PBS -l walltime=900:0:0,mem=850m

   -- час максимального перебування задачі на виконанні та об'єм пам'яті, що їй необхідний. Замість

900:0:0

   (години:хвилини:секунди) та

850m

  (у мегабайтах) можна вказати інші значення, або ж залишити без змін.

c. #PBS -l nodes=1,ppn=2

  -- кількість вузлів, які буде потребувати задача, та кількість процесорів на кожному з цих вузлів, які вона забере. Очевидно, що загальна кількість процесорів під задачу буде становити nodes*ppn. Користувачу слід відредагувати кількість вузлів та процесорів на кожному вузлі, виходячи з кількості процесорів, які потребує його задача. При цьому слід пам'ятати наступне: хоча максимальна кількість процесорів на вузлі на кластері ІТФ дорівнює 8, повністю вільний вузол трапляється дуже рідко. Тому можна порекомендувати забирати для своєї задачі не більше 4 процесорів на вузол, а якщо потрібно, наприклад, 8 -- то замовити два вузли по 4 процесори на кожному, і т.д.

d. FILE_NAME=testec.tpr

  -- ім'я вхідного файлу для симуляції Слід обов'язково вказати ім'я файлу, що підготував користувач.

e. mpirun -wdir $PBS_O_WORKDIR -np 2 ${GROMACS_HOME}/bin/mdrun_mpi -s ${FILE_NAME} -o ${FILE}.trr -x ${FILE}.xtc -c ${FILE}.gro -e ${FILE}.edr -g ${FILE}.log -v -nice -5

    -- даний рядок відповідає власне за симуляцію. Замість

2

   користувач повинен вказати загальну кількість процесорів для задачі (nodes*ppn) для обох параметрів

np

   . Після завершення симуляції користувач отримує в поточній директорії 5 вихідних файлів (

trr

   ,

xtc

   і т.д.) з таким же ім'ям, яке мав вхідний файл. Якщо користувачу потрібні не всі перераховані в параметрах вихідні файли, слід видалити непотрібні з даного рядка. Користувач також може задати будь-які додаткові параметри команди

mdrun_mpi

   , яка являє собою паралельну версію команди

mdrun

  .
   Слід також зазначити, що, якщо користувач бажає бути в курсі, який етап проходить симуляція та коли вона завершиться, існує можливість отримувати вивід команди

mdrun

   в реальному часі. Для цього слід додати у кінець вищевказаного рядка наступне:2>&1 | tee ./current.status

   Внаслідок цього у поточній директорії після запуску задачі з'явиться файл

current.status

   , до якого буде заноситись увесь вивід команди

mdrun

   . Для перегляду поточного кроку симуляції слід використовувати командуtail current.status

4. Запустити скрипт на виконання командою

qsub pbs_gromacs_mpi

Користувачі grid-сегменту НАНУ мають змогу використовувати Gromacs для обробки своїх даних як у однопроцесорному, так і в паралельному режимах, надіславши відповідним чином оформлену grid-задачу.

Для використання Gromacs у однопроцесорному режимі слід:

1. Підготувати вхідні файли.

2. Підготувати виконуємий файл, що містить відповідні команди Gromacs для симуляції та/або іншої обробки файлів.

3. Підготувати опис grid-задачі мовою xrsl, обов'язково включивши до нього наступний атрибут:

(runTimeEnvironment="GROMACS-4.0.3")

Крім того, усі вхідні файли потрібно в описі задачі описати за допомогою атрибуту inputFiles, а всі вихідні -- в атрибуті outputFiles.

Після чого подати опис задачі на виконання командою ngsub з будь-якої точки, де встановлено та налаштовано grid-клієнт для сегменту НАНУ.

Для прикладу розглянемо ситуацію, коли у користувача є заздалегідь підготовлений вхідний файл: testec.tpr. Тоді виконуємий файл може мати ім'я gromacs_grid.sh та виглядати наступним чином:

 #!/bin/bash 
 echo -n "Running the simulation\n" 
 mdrun -s testec.tpr -o testec.trr -x testec.xtc -c testec.gro -e testec.edr -g testec.log -v
 echo -n "Simulation finished\n" 

Опис задачі може мати ім'я gromacs.xrsl та виглядати наступним чином:

 & 
 (executable="gromacs_grid.sh") 
 (inputFiles=("testec.tpr" "")) 
 (outputFiles=("testec.trr" "") ("testec.xtc" "") ("testec.gro" "") ("testec.edr" "") ("testec.log" "")) 
 (stdout="output") 
 (stderr="error") 
 (runTimeEnvironment="GROMACS-4.0.3") 


Створивши ці файли, користувач може відправити задачу на виконання:

[user@nordug ~]$ ngsub gromacs.xrsl
Job submitted with jobid: gsiftp://nordug.bitp.kiev.ua:2811/jobs/2494012391286502018445874
[user@nordug ~]$


А після її завершення забрати результати на будь-який комп'ютер, на якому встановлено налаштований grid-клієнт для сегменту НАНУ:

[user@nordug ~]$ ngget gsiftp://nordug.bitp.kiev.ua:2811/jobs/2494012391286502018445874
Results stored at /home/user/2494012391286502018445874
Jobs processed: 1, successfuly downloaded: 1
[user@nordug ~]$

 

Для багатопроцесорного режиму слід робити всі ті кроки, що і для однопроцесорного, але замість команди mdrun використовувати команду mdrun_mpi, запущену через команду mpirun. Для обох команд слід вказати кількість процесорів, на яку слід провести розпаралелення. Наприклад:

mpirun -np 4 mdrun_mpi -s testec.tpr -o testec.trr -x testec.xtc -c testec.gro -e testec.edr -g testec.log -v -np 4

Крім того, до опису грід-задачі мовою xrsl слід додати два параметри: (count=<загальна_кількість_процесорів_для_задачі>) та (runTimeEnvironment="INTEL-MPI"). Нижче наведено приклад виконуємого файлу та файлу опису для випадку 4 процесорів:

Виконуємий файл gromacs_mpi_grid.sh

 #!/bin/bash 
 echo -n "Running the simulation on 4 processors\n" 
 mpirun -np 4 mdrun_mpi -s testec.tpr -o testec.trr -x testec.xtc -c testec.gro -e testec.edr -g testec.log -v -np 4
 echo -n "Simulation finished\n" 

Файл опису задачі gromacs_mpi_grid.xrsl

 & 
 (executable="gromacs_mpi_grid.sh") 
 (inputFiles=("testec.tpr" "")) 
 (outputFiles=("testec.trr" "") ("testec.xtc" "") ("testec.gro" "") ("testec.edr" "") ("testec.log" "")) 
 (stdout="output") 
 (stderr="error") 
 (count=4) 
 (runTimeEnvironment="GROMACS-4.0.3") 
 (runTimeEnvironment="INTEL-MPI")